Zobacz nagrania z konferencji

Kup podręcznik "Mądrość w relacjach"Czy zastanawiałeś się kiedyś...

Dlaczego niektórzy ludzie cieszą się lepszymi relacjami i stabilniejszym związkiem małżeńskim niż inni?

Dlaczego ich dzieci są dla nich źródłem autentycznej radości, dobrze układa im się w pracy, są też zachęcającym świadectwem wiary chrześcijańskiej?

I dlaczego wydają się mieć mniej sytuacji konfliktowych, a jeśli takie się pojawiają lepiej radzą sobie z ich rozwiązywaniem?

Czym jest "Mądrość w relacjach"?

Najprościej mówiąc, to umiejętność przeżywania życia zgodnie z nakazem Jezusa by miłować Boga całym sercem, a bliźniego jak siebie samego.

Mądrość w relacjach to swego rodzaju „relacyjny system operacyjny”, podobny do systemu Windows; ma wpływ na każdą sferę naszego życia, między innymi na relację z Bogiem, nasze małżeństwo, rodzicielstwo, kościół, efektywność w pracy i rozwój.

Nieważne jak wyglądają poszczególne dziedziny Twojego życia, czy mają się świetnie, czy też wymagają szczególnej uwagi, dzięki kursowi „Mądrość w relacjach” doświadczysz wyraźnego wewnętrznego wzrostu i będziesz świadkiem, jak relacje w Twoim życiu stają się głębsze i mocniejsze.

Informacje o konferencji

W czasie tej konferencji nauczysz się nowych i ważnych umiejętności, pozwalających dostrzec i lepiej rozumieć motywacje i emocje w samym sobie oraz w innych ludziach, a zdobyte spostrzeżenia w umiejętny sposób stosować w minimalizowaniu konfliktów i budowaniu dobrych relacji.

Autorem kursu MwR jest Ken Sande z USA, założyciel Peacemaker Ministries oraz autor książki „The Peacemaker”, od 30 lat jako mediator angażujący się w rozwiazywanie sporów zarówno pomiędzy indywidualnymi osobami, jak i w kościelnych podziałach czy w złożonych procesach sądowych.

Interaktywne seminarium prowadzone przez Instruktora, obejmuje nauczanie przedstawione w barwny i interesujący sposób, analizy fragmentów znanych filmów, grupowe dyskusje oraz naukę praktycznego zastosowania poznanych zasad w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Każdy z uczestników otrzyma przewodnik: „Mądrość w Relacjach”, zawierający wszystkie niezbędne informacje.

Tematy wykładów:

  • Moduł 1 - Życie to relacje
  • Moduł 2 - Relację żywią się emocjami
  • Moduł 3 - Relacje z natury są trójwymiarowe
  • Moduł 4 - Mądrość w Relacjach istotniejsza od wysokiego IQ
  • Moduł 5 - Ewangelia Przemienia Relacje
  • Moduł 6 - Kochaj innych jak siebie samego
  • Moduł 7 - Wyznanie przynosi Wolność
  • Moduł 8 - Błogosławieni pokój czyniący
  • Moduł 9 - Twoje relacje odzwierciedlają twoją tożsamość w Chrystusie

Biblijne podstawy relacji

Mądrość w relacjach obejmuje sześć ważnych umiejętności, które mogą się przerodzić   nawyk:
(możemy pogrupować je w trzech wymiarach które tworzą pełny obraz 360º. Te wymiary to to w jaki sposób odnisimy się do: Boga, siebie i innych)

Bóg - świadomość Boga (pamiętanie) -
to umiejętność postrzegania wszelkich aspektów życia z punktu widzenia
Bożej natury, Jego działania i obietnic.

Bóg – zaangażowanie (wierność) -
to umiejętność wiernego ufania Bogu, naśladowania Go
i okazywania posłuszeństwa w sposób,
który Jemu sprawia przyjemność i oddaje chwałę.

Ja – świadomość (pokora) -
to umiejętność właściwego oceniania własnych emocji,
interesów, wartości, mocnych i słabych stron.

Ja – zaangażowanie (dyscyplina) -
to umiejętność takiego zarządzania swoimi myślami,
emocjami, słowami i działaniem, by sprawiały Bogu
zadowolenie i sprzyjały Jego zamierzeniom.

Inni – świadomość (współczucie) -
to umiejętność rozumienia i odczuwania empatii
wobec doświadczeń, emocji i potrzeb drugiego człowieka.

Inni – zaangażowanie (służba) -
to umiejętność zachęcania, współpracowania i łagodzenia nieporozumień
z innymi w sposób, który jest korzystny dla obydwu stron.

Główny mówca:

Chip Zimmer -
swoje międzynarodowe zaangażowanie rozpoczął od pracy w Korpusie Pokoju w Nepalu. Po ukończeniu studiów prawniczych, przez 6 lat pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Chrześcijańskiej Służby Mediacyjnej w Seattle, a następnie w rządzie Stanów Zjednoczonych służył na placówce dyplomatycznej w Afryce i Ameryce Południowej. W 2001 roku dołączył do Peacemaker Ministries, a następnie Relational Wisdom 360, gdzie został wiceprezydentem odpowiedzialnym za pracę międzynarodową. Swoje szerokie międzykulturowe doświadczenie doradcy i mediatora obecnie z powodzeniem wykorzystuje służąc chrześcijańskim społecznościom na całym świecie, ceniony za niezwykłą umiejętność przekazu.

Napisz do nas

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Mądrość w Relacjach.

Jeżeli masz jakieś pytania możesz do nas napisać:

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.